Die woord het bleikbaar sy ontstaan gehad vanaf die bekende , Hoover Stofsuier , wat met krag alles insuig. Min het ek geweet, dat dit ook gebruik word vir die aksie waarmee ‘n narsis of ander manupileerders, mense gebruik om hulle sin te kry.

My kop sukkel bietjie om te verstaan, hoe enige mens dit goed dink om doelbewus iemand anders kwaad aan te doen. Wreedheid is iets wat ek net nie kan verstaan nie, veral waar dit toegepas word op onskuldiges, soos kinders of diere. Wat ek wel verstaan is die woede wat mens voel in reaksie wanneer mens onmenslike wreedheid sien of beleef.

“Lovebomb” en “gaslight”is terme wat ek leer ken het in ‘n narsistiese huwelik. Alhoewel ek dit steeds nie alles verstaan nie, dra ek kennis daarvan en kon al sekere patrone leer ken. Ek is glad nie daarin opgelei nie en praat slegs uit my persoonlike ondervinding.So kon ek leer om sekere situasies anders te hanteer en ook wanneer dit nodig is om weg te beweeg. Ek het met duur ondervinding geleer wat dit is. Ek het geleer om uit te kyk vir die tekens en probeer om dit te vermy. Ek het dit nie altyd reg gekry nie. Dit is onbeskryflik en onverstaanbaar hoe geslepe so ‘n persoon is. Hoe so iemand vir ure, selfs dae en maande sit en strategie beplan en dit dan meesterlik kan uitvoer. Mens kry dit selde reg om vooruit te sien wat op pad is, terwyl jy steeds in die verhouding vas gevang is. Daar is selde ‘n vaste patroon en strategie word gereeld aangepas om die gekose slagoffer gevange te hou. Wanneer jy uit die verhouding is, kan jy met tyd daarin slaag, om sekere tekens vroeg tydig raak te sien. Hoover, is die een wat ek pas leer ken het.

Die Lovebomb – strategie, word gewoonlik ingespan wanneer so ‘n persoon iets van jou af wil hê. Dit werk amper iets soos die strategie “blindside” in die bekende TV reeks “Survivor”. Die persoon sal jou toegooi met wat ook al hy of sy nodig vind om jou te manipuleer sodat hy/sy haar sin kry. Geheel en al tot sy /haar eie voordeel en het in sommige gevalle dan ‘n baie nadelige effek op die slagoffer. Dit kom nie altyd op dieselfde manier nie, wat baie verwarrend kan wees. As jy boonop nie ‘n persoon is wat kwaad in ander soek nie, kan dit jou baie onkant betrap. Ook as jy iemand is wat hoop of glo dat daar ook goed in die ander persoon kan wees. Dit laat my dink aan die jo-jo effek van nader tol en weg rol. Hulle doen presies dit, trek jou nader wanneer dit hulle behaag, soos “a puppet on a string”en “discard”jou dan onmiddelik weer. My genesings pad is ‘n absolute ontdekkingsreis. Daar is ‘n gesegde;”keep your friend close and your enemy closer”. Ek dink dis hoe dit gesê word. Daar word ook gesê dat as jy ‘n oorlog of geveg wil wen, of selfs ‘n rugby wedstryd, moet jy jou opponent se strategie ken. Ek het die waarde hiervan eers leer verstaan nadat ek uit die verhouding is.

Ek het nie net ingekyk en opname gemaak van wat daar alles gebeur het nie. Ek het ook begin ondersoek instel om regtig te verstaan hoe so persoon dink en handel. Ek moes ook leer wat diesulke optrede aan die slagoffer doen, sodat ek kon verstaan hoe om by genesing te kom. Die effek van hierdie mishandeling kan op elke vlak van jou menswees gevoel word. Emosioneel, fisies, geestelik en sielkundig. My liggaam voel onmiddelik die effek sodra ek hiermee te doen kry.

Waar moontlik, is die idiaal om wanneer jy uit die verhouding is, totaal, geheel en al kommunikasie te verbreek. Dis egter moeilik indien die egskeiding nog nie afgehandel is nie. In die geval van narsisme, is dit ‘n mag speletjie wat hulle nie graag verloor nie. Enige strategie word ingespan om mag oor die persoon te behou. Weg van die narsis af, kon ek naderhand voortekens sien. Soos wat ek dit leer ken het, het ek ook besef watter reuse aandeel ek daarin gehad het om aan die narsis die mag te gee. Slim mense noem dit feeding the narc. Net soos ‘n mot in ‘n spinnerak meer verstrengel raak wanneer dit spartel, raak mens verstrengel met jou reaksie. Jou reaksie gee dan aan die narsis sy kos om te groei. Dis sy “lifeline”. Jy raak ook dan maklik ‘n “Co-dependent”. Om van hierdie siek kringloop weg te breek is bitter moeilik.

“Gaslight” is weer ‘n strategie wat jou uitlok om te reaggeer en dan jou reaksie teen jou te gebruik met die doel om jou te oortuig dat jy kranksinnig is. Dit word aangewend om jou van jou realiteit te ontneem en wantroue in jou eie vermoens, denke en besluite te kweek. Daar is baie meer te sê oor beide hierdie strategieë. Jou selfwaarde en selfbeeld word stelselmatig vernietig totdat jy werklik twyfel oor jouself en die wereld om jou. Absoluut niks bly oor waaraan jy kan vashou en as normaal kan beskou nie. Omdat jy terselfder tyd geisoleer word, kan jy ook jouself aan niks meet om jouself te vergewis van normaliteit nie. Jy begin later regtig jou houvas op werklikheid verloor.

Vandat ek weg is van die narsis, het ek komunikasie tot die minimum beperk. Ek het geleer hoe om my woorde versigtig te gebruik sodat ek nie gegashlight word nie. Dit was later duidelik dat narsis homself agter gekom het dat ek wegbreek. Hy was aanvanklik woedend en het my uitgehaal vanuit die hoogtes, sommer per sms. Genadiglik kon ek emosioneel onaangeraak bly. Ek het mettertyd minder en minder van hom gehoor. Hy het opgehou om my te probeer lovebomb. Ek was dankbaar maar nooit besef hy het dit eintlik net vervang met ‘n strategie wat hy nie voorheen gebruik het nie. Vandaar die Hoover. Dit is wanneer jou eie karakter en geaardheid, selfs jou goeie kwaliteite teen jou gebruik word. Baie subtiel en geslepe. Ek is ‘n mercy van natuur en wil gedurig mense help. Omdat ek weet hy sal dit teen my gebruik, het ek my hart beskerm en nie gespring om te help soos normaal weg nie. Maar ek het dit mis gekyk dat hy op ‘n subtiele manier my jammer hart sou gebruik, my sagkens ongemerk in suig tot ‘n gesprek wat sy lifeline sal voed al was dit minderwaardig in vergelyking met vorige voeding. Hy gee net genoeg inligting, wat soos ‘n stukkie goed geplaasde aas, ‘n vis nader lok tot hy die aas byt en gevang word. Ek is diep dankbaar vir betroubare bronne waar ek kon gaan leer en hopelik nie vinnig weer in hierdie lokval sal land nie.

Ek hoop van ganser harte dat hierdie inligting vir iemand tot waarde sal wees. Dit is baie moeilik om die effek van so iets op jou menswees aan ander te verduidelik. Dit is moeilik om te verduidelik hoekom jy sukkel om te ontsnap. Die onmenslike houvas maak dat baie mense kop skuttend uit jou lewe stap en jou aan jou lot oorlaat. Vir buitestanders wat magteloos toekyk is dit dalk maklik om te veroordeel. Moenie. Ek vra mooi, moenie. Bou ‘n brug vir daardie gevangene om na veiligheid te ontsnap. Of gaan so laag op jou knieë in gebed dat jy die spinnerakke een vir een kan los woel, totdat die prooi kan ontsnap.

Vriende en familie se gebede het dit vir my gedoen. Ek is uit die spinnerak maar voel soms nog die taai van die spinnedrade aan my wese. Die effek van so ondervinding bly jou by lank nadat jy ontsnap het. Op sulke dae gaan sit ek in die warmte van die Lig, sodat die Strale die koud wees van binne verdryf. Dan dwing ek myself om lank en diep asem te haal tot die dankbaarheid van lewe die dood weg jaag. Mens het nie altyd woorde nodig nie. Soms het mens net nodig om die Son van genade te voel, die reuk van Redding te ruik terwyl jy buite op ‘n klip sit. Soms kort jy iemand se arm of se oor. En net soms die stilte van saam wees of saam voel…

Advertisements