Elke oggend om sewe, kom die manne en ek eers bymekaar. Dan lees en bid ons saam voor die dag se werk begin. Baas hulle doen dit al jare, van voor my tyd af. Ek hou daarvan om die manne ook ‘n beurt te gee om die voortou te neem.

Vandag was Joseph se beurt. Hy kom eintlik van Mosambiek en is altyd half eenkant. Sy engels is baie beperk maar ek geniet hom baie. Sy glimlag kom maklik en breed en skyn deur sy menswees. Peter en Knowledge is neefs en kom van Zimbabwe en is vloeiend in engels en aspirant predikers. Nie Joseph nie, hy is stil en skugter. Maar vandag se vandag, kry hy by my Erna se kapow!!

Hy lees vanoggend uit Psalmo 62 vers 1. En voor hy dit lees kyk hy my en hak aan by my gepraat gister van Adam en Eva. Hy sê: I tienk Adam and Eev was right… yes..

Dey had notienk, jast gardan and God. Notienk else. Dat is best…

“For God alone my soul waits in silence; from Him comes my salvation. ”

Yes….dat is what I can say….

En ek dink….

…..I tienk he is right….