Terwyl die son lang strepe trek

Aan die einde van ‘n week se woel en werk

Sit ek op my stoep

En luister na die voëls se laaste roep

Stilte en vrede daal neer

Sy vrede kan niemand keer

Hoe dankbaar is my hart o Heer,

Vir alles wat U ons leer

Van Genade onbeperk

Terwyl U Gees in ons werk….